BOŞANMA SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT

      BOŞANMA SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT

                                                 Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için, talep eden eşin ağır veya eşit kusurlu olmaması yanında, boşanmaya sebebiyet veren vakıaların manevi tazminat talep edenin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunması zorunludur. Erkeğin gerçekleşen kusurlu davranışlar kadının kişilik haklarına saldırı niteliğini taşımamaktadır. Kadın yararına Türk Medeni Kanunu m.174/2 koşulları oluşmamıştır. Bu halde kadının manevi tazminat talebinin reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/21647

K. 2017/600

T. 19.1.2017

4721/m.174/2

Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için, talep eden eşin ağır veya eşit kusurlu olmaması yanında, boşanmaya sebebiyet veren vakıaların manevi tazminat talep edenin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunması zorunludur. Erkeğin gerçekleşen kusurlu davranışlar kadının kişilik haklarına saldırı niteliğini taşımamaktadır. Kadın yararına Türk Medeni Kanunu m.174/2 koşulları oluşmamıştır. Bu halde kadının manevi tazminat talebinin reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle yapılan yargılama ve toplanan delillerden mahkemece davalı erkeğe kusur olarak yüklenen fiziksel şiddet ve eşi hakkında dedikodu çıkarma vakıalarına dilekçeler aşamasında davacı kadının dayanmadığı, dayanılmayan vakıalar karşı tarafa kusur olarak yüklenemez ise de; gerçekleşen vakıalara göre boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı erkeğin tam kusurlu olduğunun kabulünde bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşılmasına göre davalı erkeğin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- )Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için, talep eden eşin ağır veya eşit kusurlu olmaması yanında, boşanmaya sebebiyet veren vakıaların manevi tazminat talep edenin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunması zorunludur. Erkeğin gerçekleşen kusurlu davranışlar kadının kişilik haklarına saldırı niteliğini taşımamaktadır. Kadın yararına Türk Medeni Kanunu m.174/2 koşulları oluşmamıştır. Bu halde kadının manevi tazminat talebinin reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan hususların ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bu yazı Aile Hukuku, Avukat, Boşanma Davası, Hukuk, Kişilik Hakları, Medeni Hukuk, Tazminat Davası kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.