Çek ve Senet Düzenleme

ÇEK ve SENET DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Çek ve senedin tanzimine esas teşkil eden tüm hanelerin eksiksiz olarak taraflar önünde yazılarak imzalanması gerekmektedir.
Senet tanziminde atılan imzaların bir adedinin açığa ve diğerinin ise pul açığı ve pul üzerine isabet edecek şekilde atılması esastır.
Çek ve senedin tüm hanelerinin tanziminde kullanılacak kalemin aynı kalem olması uygundur.
Bu şekilde tanzim edilecek senet yada çek, tahrifat yapılmış izlenimi uyandırmayacak ve olası tahrifat girişimlerini de zorlaştıracaktır. Hatta mümkün olduğu ölçüde, mesleği dolayısıyla sürekli çek veya senet tanzim eden bir kişi tüm tanzim ettiği çek yada senetlerde aynı kalemi kullanmalıdır.
Usulüne uygun olan tanzim esnasında esas olan hanelerin doldurulurken boşluk bırakılmadan tamamına yazı ve rakamların yazılması ve kapama işaretleriyle son ve baş kısımlarının kapanmasıdır..
Örneğin; ilk tanziminde 20.000.000 TL. olarak yazıldığı ve daha sonra kapama işaretinin konulmamasından faydalanılarak evvelki rakamların başına bir (1) eklemek suretiyle rakamların 120.000.000 haline dönüştürüldüğü görülmektedir.
Çek ve senette kullanılan imzanın basit bir yapıda ve kolayca taklit edilebilir özellikte olmayıp karakteristik özelliklere haiz bir imza olması gerekmektedir.

SENET DÜZENLERKEN TEDBİRLERİNİZİ ALIN
Rakamla ve yazıyla değer gösteren bölümlerine meblağ yazıldıktan sonra bu bölümlere ilave yapılmasını engellemek için bitişik bir şekilde kapatma çizgilerini kapatmalısınız,
Verilen senetlerin bir fotokopisini muhafaza ediniz.
Tamamen pul üzerine denk gelecek şekilde imza atmayınız, (imzanızı pul üzerinden belge üzerine taşırın.)
imzalı boş senet vermeyiniz.
Doldururken hem rakamla hem de yazıyla değer gösteren bölümleri doldurunuz.
Senet muhtevasında ki yazıları mümkünse borçluya yazdırınız.
Ödenmiş senetlerin üzerine ödendiğine dair şerh düşürüp tahrif etmeden saklayınız,
Borcunuzu ödedikten sonra aldığınız senetteki imzaların size ait olup olmadığını kontrol ediniz.

Tanımadığınız kişilerden ciro yoluyla senet almayınız.
Senetleri alacaklı ve borçlunun bulunduğu ortamlarda düzenleyiniz.
Bir çok mağazada taksitli alışveriş yapılabilmekledir. Bu marazalardan taksit kart alabilmek için taksitli borç senetleri düzenlenmektedir. Bu amaçla düzenlenen sözleşme formunun bir bölümü senet niteliğinde olup düzenleme esnasında meblağ kısmı hoş bırakılmak suretiyle sadece imza atılmaktadır. Bu tür belgelere imza atıldığı takdirde taksitli alışveriş senedindeki meblağ kısmı doldurulmalıdır. Borç bittikten sonra bu sözleşme tekrar alınmalıdır.
Taksit ödediğimize dair bilgisayar çıktıları onaylanmadığı taktirde hiçbir hükmü yoktur.

AVUKAT
Baran AKCAN

Bu yazı Kambiyo Hukuku kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.