ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKTA SENEDİN İPTALİ

seo-sozlesmesi-300x202Taraflar arasında “Web Tasarım Hizmet Sözleşmesi” başlıklı sözleşme imzalanmıştır. Davacı iş sahibi, davalı ise yüklenicidir. Davalı yüklenici şirket tarafından; davacının; iletişim, tanıtım, reklam, vb. hizmetleri yürütebilmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının hazırlanması sözleşmeyle kararlaştırılmıştır. Sözleşme, konusu ve içeriği itibariyle esersözleşmesidir. Uyuşmazlık bu sözleşme nedeniyle verilen bonodan dolayı davacı iş sahibi şirketin borçlu olmadığının tespiti ve senedin iptâli istemiyle açıldığından, davanın esersözleşmesi hükümleri dikkate alınarak, davanın açıldığı Ticaret Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir.

T.C.

YARGITAY

  1. HUKUK DAİRESİ
  2. 2013/1132
  3. 2013/2246
  4. 2.4.2013

818/m. 355

2004/m.72

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, borçlu olmadığının tespiti ve senet iptâli istemleriyle açılmış, mahkemece görevsizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verilmiş, karar davacı şirket vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında 27.06.2011 tarihli “Web Tasarım Hizmet Sözleşmesi” başlıklı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin 2. maddesinde konusu açıklanmıştır. Davacı iş sahibi, davalı ise yüklenicidir. Davalı yüklenici şirket tarafından; davacının; iletişim, tanıtım, reklam, vb. hizmetleri yürütebilmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının hazırlanması sözleşmeyle kararlaştırılmıştır. Sözkonusu sözleşme, konusu ve içeriği itibariyle eser sözleşmesidir. Uyuşmazlık da bu sözleşme nedeniyle verilen bonodan dolayı davacı iş sahibi şirketin borçlu olmadığının tespiti ve senedin iptâli istemiyle açıldığından, davanın eser sözleşmesi hükümleri dikkate alınarak, davanın açıldığı Ticaret Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir. Mahkemece, taraflar arasındaki ilişki ve sözleşme yanlış olarak değerlendirilerek uyuşmazlığın 5846 Sayılı Yasa’dan kaynaklandığı belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 02.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bu yazı Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İcra İflas Davası, Ticari Dava kategorisine gönderilmiş ve , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.