İHTİYAÇ İDDİASINA DAYALI TAHLİYE

untitledT.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/6290

K. 2007/7387

T. 11.6.2007

• İHTİYAÇ İDDİASINA DAYALI TAHLİYE ( Davacıların Şirket Müdürü ve Ortağı Olarak Yürüttükleri Bir İşi Olduğuna Göre İhtiyaç İddiasının Samimi ve Zorunlu Olduğunun İleri Sürülemeyeceği – Reddi Gereği )

• LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI VE MÜDÜRÜ OLAN DAVACILAR ( Mevcut Bir İşi Olduğunun Kabulü Gerekmekte Olup Boşta ve İşsiz Olduklarından Sözedilemeyeceği – İhtiyaç İddiasına Dayalı Tahliye )

• TAHLİYE ( İhtiyaç İddiasına Dayalı – Limited Şirket Ortağı ve Müdürü Olan Davacıların Mevcut Bir İşi Olduğu Boşta ve İşsiz Olduklarından Sözedilemeyeceği – İhtiyaç İddiasının Samimi ve Zorunlu Olduğunun İleri Sürülemeyeceği )

6570/m.7

ÖZET : Uyuşmazlık, ihtiyaç iddiasına dayalı tahliye ve kira parasının tespitine ilişkindir. Limited şirket ortağı ve müdürü olan davacıların mevcut bir işi olduğunun kabulü gerekmekte olup, boşta ve işsiz olduklarından sözedilemez. Nitekim dava dilekçesinin ikinci sayfasında da açıkça belirtildiği üzere, davacıların bireysel olarak ticareti geliştirmek amacıyla dava konusu işyerini satın aldıkları, başarılarını kendi adlarına da yakalamak istedikleri bu nedenle şirket ihtiyacı için değil kendi ihtiyaçları için tahliye davası açtıkları anlaşılmaktadır. Davacıların şirket müdürü ve ortağı olarak yürüttükleri bir işi olduğuna göre ihtiyaç iddiasının samimi ve zorunlu olduğu ileri sürülemez. İstemin reddi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki butiin kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Uyuşmazlık, ihtiyaç iddiasına dayalı tahliye ve kira parasının tespitine ilişkindir. Mahkemece, ihtiyaç nedeniyle kiralananın tahliyesine ve aylık kiranın 01.09.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere brüt 4.350.00 YTL olarak tespitine karar verilmesi üzerine hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosya kapsamına, toplanan delillere ve karar yerinde yazılı gerekçeye göre davalının kira parasının tespitine yönelik temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davalının hükmün tahliyeye ilişkin kısmına yönelik temyiz itirazlarına gelince; ihtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arzetmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.

Olayımıza gelince: davada dayanılan ve karara esas alınan 01.09.2002 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır.Davacılar, 08.09.2006 tarihli dava dilekçesinde açıklandığı üzere D-P Parfümüm İth.San. ve Tic.Ltd. Sti. ve Natural Parfümeri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti ‘nin ortağı ve müdürleridir. Limited şirket ortağı ve müdürü olan davacıların mevcut bir işi olduğunun kabulü gerekmekte olup, boşta ve işsiz olduklarından sözedilemez. Nitekim dava dilekçesinin ikinci sayfasında da açıkça belirtildiği üzere, davacıların bireysel olarak ticareti geliştirmek amacıyla dava konusu işyerini satın aldıkları, başarılarını kendi adlarına da yakalamak istedikleri bu nedenle şirket ihtiyacı için değil kendi ihtiyaçları için tahliye davası açtıkları anlaşılmaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere, davacıların şirket müdürü ve ortağı olarak yürüttükleri bir işi olduğuna göre ihtiyaç iddiasının samimi ve zorunlu olduğu ileri sürülemez. Bu durumda mahkemece, tahliye isteminin reddine karar vermek gerekirken yazılı olduğu şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle hükmün kira parasının tespitine yönelik olarak ONANMASINA, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenden alınmasına, 11.06.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu karar, kullanıcılarımızdan Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Sayın Şükrü BOZER tarafından gönderilmiştir.

 

Bu yazı Şirketler Hukuku kategorisine gönderilmiş ve , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.