Etiket arşivi: İCRA

KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI

Dava, kira alacağının tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Davalının tacir olup olmadığı araştırılarak 6098 Sayılı TBK.nın 88 ve 120/1-2 maddeleri gereğince talep edilebilecek faiz üzerinde durulmadan ve ödeme konusunda davacının beyanı alınmadan karar … Okumaya devam et

Avukat, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İTİRAZIN İPTALİ

Dava ve birleşen dava bakiye iş bedelinin tahsili için yürütülen icra takibine davalı tarafından yapılan itirazın iptâli istemine ilişkindir. Davacı tarafından düzenlenen faturanın davalı tarafın BA formlarında belirtilerek vergi dairesine sunulduğu alınan yazı cevabı ile sabittir. Davacıya iş bedeli olarak … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ALACAK DAVASI

Dava, 6102 Sayılı TTK.nın 157/1 maddesinden kaynaklanan şirket birleşmesi nedeniyle, birleşen şirketin alacaklısının alacağının ödenmesi veya teminat altına alınmasına ilişkindir. Alacaklının alacağını birleşmenin hukuki geçerlilik kazandığı andan itibaren devreden şirket tescille birlikte infisah edeceği için bir teminat göstermekle yükümlü olan … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

LİMİTED ŞİRKETİN İHYASI İSTEMİ

Davacıya … Tekstil Konf. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihyası için dava açmak üzere İcra Müdürlüğü tarafından yetki verildiği, dava konusu şirketin 31/12/2009 tarihli ortak kurulu kararı ile tasfiyesine ve tasfiye memuru atanmasına karar verildiği, şirketin 26/02/2014 tarihinde ise … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

YETKİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlanmış, borçlular tarafından icra dairesinin yetkisine ve borca itiraz edilmiştir. Tarafların yetkili mahkemeyi belirlemesi mümkün olup, yetki sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, tarafların tacir ya da kamu tüzel kişisi olması gerekir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, … Okumaya devam et

Avukat, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın