Etiket arşivi: limited şirket

LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR TAAHHÜDÜ ANLAŞMASINA DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ

Asıl dava, limited şirket hisse devir taahhüdü anlaşmasına dayalı alacağın tahsili amacıyla girişilen icra takibine itirazın iptali istemine karar verilmiştir. Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ

Dava, devredilen limited şirket hisselerinin devir tarihindeki gerçek pay değeri tespit edilerek aradaki farkın ödenmesi istemine ilişkindir.Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; dava dilekçesindeki talep içeriğine göre davada asliye hukuk mahkemesinin mi yoksa asliye ticaret mahkemesinin mi görevli olduğu noktasında … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ŞAHSİ BORCU / ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ İSTEMİ

Dava, limited şirket ortağının şahsi borcu sebebiyle alacaklının şirketin fesih ve tasfiyesi istemine ilişkindir. Ortaklardan birinin payını haczettirmiş olan alacaklının şirketin fesih ve tasfiyesini isteyebilme imkanını tanıyan mülga 6762 Sayılı T.T.K.nın 522. maddesi dava tarihi itibariyle yürürlükte değildir. Ortakların kişisel alacaklıları … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ŞAHSİ BORCU

  Dava, limited şirket ortağının şahsi borcu sebebiyle alacaklının şirketin fesih ve tasfiyesi istemine ilişkindir. Ortaklardan birinin payını haczettirmiş olan alacaklının şirketin fesih ve tasfiyesini isteyebilme imkanını tanıyan mülga 6762 Sayılı T.T.K.nın 522. maddesi dava tarihi itibariyle yürürlükte değildir. Ortakların kişisel … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, İş Davaları, İş Davası, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIK PAYININ HACZİ

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIK PAYININ HACZİ Alacaklı tarafından borçlunun Ltd. Şti firmasındaki hisselerinin haczi için Ticaret Sicil memurluğuna haciz müzekkeresi yazılması talep edilmiş, ticaret sicil memurluğu haczin sicil kayıtlarına tescil edildiğini bildirmiştir. Ayrıca üçüncü kişi şirkete 1. haciz ihbarnamesi ile haciz … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın