Etiket arşivi: Şirketler Hukuku

LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR TAAHHÜDÜ ANLAŞMASINA DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ

Asıl dava, limited şirket hisse devir taahhüdü anlaşmasına dayalı alacağın tahsili amacıyla girişilen icra takibine itirazın iptali istemine karar verilmiştir. Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ DAVASI

  Dava, işçilik alacaklarının tahsili talebine ilişkindir. Davacı kollektif şirketin işçisi olduğu halde dava şirketin ortağına yöneltilmiştir. Şirket borçlarından birinci derecede şirket sorumludur. Ortakların sorumluluğuna gidilmesini gerektirecek koşullar gerçekleşmediği durumda “ortağın şirket borçlarından tüm malvarlığı ile sorumlu olduğuna” dayanılarak hüküm … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, İş Davası, iş hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLMA KOŞULU

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2011/4634 K. 2011/14565 T. 23.11.2011 • ALACAK DAVASI ( Dava Açılırken Davalının Ticari Defterlerine Dayanılmadığından Defterlerini Hazır Etmediği Gerekçesiyle Davanın Kabulünün Gerekmediği ) • TİCARİ DEFTERLER ( Dava Açılırken Dayanak Gösterilmediğinden Davalının Hazır Etmediği … Okumaya devam et

Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Ticaret Hukuku kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Limited Şirketi

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1989/9269 K. 1991/1143 T. 21.2.1991 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Haksız Haksız Rekabetle Şirketi Zarara Uğratan Ortağa Karşı Açılan Davada ) • HAKSIZ REKABET NEDENİYLE ŞİRKETİ ZARARA UĞRATAN ORTAK ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Zamanaşımı Süresi … Okumaya devam et

Şirketler Hukuku kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Şirketler Hukuku ve Kapsamları

Şirketler Hukuku Şirket iki ya da daha çok kişinin bir araya gelerek, emek veya mallarını müşterek bir gayeye erişmek üzere bir sözleşme ile birleştirmeleridir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere şirket; kişi, sözleşme, sermaye, müşterek amaç ve müşterek çaba unsurlarından oluşur. … Okumaya devam et

Şirketler Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın