Etiket arşivi: Ticaret hukuku

ESTETİK OPERASYON VE MADDİ ,MANEVİ TAZMİNAT

Dava, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Yanlar arasında, davacının yüzünün görünümünün daha estetik bir hale gelmesi konusunda davalı doktor ile estetik operasyon için anlaşma yapıldığı ve davalı doktor tarafından uygulamanın gerçekleştirildiği; böylece, taraflar arasında eser sözleşmesi kurulduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece davalının kusurunun olmadığını açıklayan bilirkişi kurulu raporuna dayanılarak karar verilmesi doğru değildir. Şu durumda; davalı yüklenicinin, davacı iş sahibini, eser sözleşmesinin ifasından sonra ortaya çıkabilecek komplikasyonlar hakkında yeterince bilgilendirmediği, dolayısıyla özen ve sadakat borcunu gereğince yerine getirmediği, davalı yüklenicinin ortaya çıkan zarardan sorumlu bulunduğu ortadadır. O halde mahkemece; davalının kusurlu davranışıyla istediği sonuca ulaşamamasına rağmen tedavi bedelini ödemek zorunda kalan davacının, uğradığı bu zararın bilirkişi tarafından belirlenmesi ve sonrasında davacının çektiği üzüntü durumu da gözetilerek uygun bir manevi tazminatın takdir edilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile maddi ve manevi tazminat istemlerinin tamamen reddedilmesi doğru görülmemiştir. Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, maddi tazminat, Tazminat Davası, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İPOTEĞİN FEKKİ VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEMİ

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 02.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku, maddi tazminat, Ticaret Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞIN TEMLİKİ

ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞIN TEMLİKİ   Dava, eser sözleşmesinden doğan alacağın temliki nedeniyle alacak istemine ilişkindir. Davacı temlik alan ile davalılardan birinin ticari şirket olduğu, her iki taraf arasındaki uyuşmazlığın ticari işletmelerinden kaynaklandığı bu durumda davaya bakmaya görevli mahkemenin ticaret mahkemesi olduğu, diğer … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, İş Davaları, iş hukuku, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ÇEKİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ TALEBİ

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/404 K. 2012/12243 T. 11.7.2012 • ÇEKİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ TALEBİ ( Ticaret Hukukunda Yer Alan Çekişmesiz Yargı İşleri Bakımından Asıl Görevli Mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi Olduğunun Gözetileceği ) • ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ( … Okumaya devam et

Şirketler Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TÜRK TİCARET KANUNU ve TÜRK TİCARET TASARISINDAKİ HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİN KARŞILAŞTIRMASI ve İZAHI

TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KUNUNU TASARISINDAKİ HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİN KARŞILAŞTIRMASI VE İZAHI 1. Genel Olarak Yukarıda izah edildiği gibi TTK 56-65. m. leri arasında düzenlenmiş haksız rekabete ilişkin hükümler 1943 tarihli İsviçre Haksız Rekabet Kanunundan iktibas … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Ticaret Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın