Etiket arşivi: Ticaret hukuku

İPOTEĞİN FEKKİ VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEMİ

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 02.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku, maddi tazminat, Ticaret Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞIN TEMLİKİ

ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞIN TEMLİKİ   Dava, eser sözleşmesinden doğan alacağın temliki nedeniyle alacak istemine ilişkindir. Davacı temlik alan ile davalılardan birinin ticari şirket olduğu, her iki taraf arasındaki uyuşmazlığın ticari işletmelerinden kaynaklandığı bu durumda davaya bakmaya görevli mahkemenin ticaret mahkemesi olduğu, diğer … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, İş Davaları, iş hukuku, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ÇEKİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ TALEBİ

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/404 K. 2012/12243 T. 11.7.2012 • ÇEKİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ TALEBİ ( Ticaret Hukukunda Yer Alan Çekişmesiz Yargı İşleri Bakımından Asıl Görevli Mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi Olduğunun Gözetileceği ) • ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ( … Okumaya devam et

Şirketler Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TÜRK TİCARET KANUNU ve TÜRK TİCARET TASARISINDAKİ HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİN KARŞILAŞTIRMASI ve İZAHI

TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KUNUNU TASARISINDAKİ HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİN KARŞILAŞTIRMASI VE İZAHI 1. Genel Olarak Yukarıda izah edildiği gibi TTK 56-65. m. leri arasında düzenlenmiş haksız rekabete ilişkin hükümler 1943 tarihli İsviçre Haksız Rekabet Kanunundan iktibas … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Ticaret Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Şirketler Hukuku | Avukat Baran AKCAN İstanbul Barosu Avukatı

Şirketler Hukuku Hukuk Büromuzun ana çalışma alanı şirketlerin tüm hukuki ihtiyaçlarıdır. Bunların yanı sıra şirketlerin yasalara uyguluk denetimi ve yeniden yapılandırma / tasfiye dahil olmak üzere tüm ticaret hukuku ve şirketler hukuku konularında Müvekkillerimize kapsamlı ve en yüksek standartlarda hizmet … Okumaya devam et

Şirketler Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın