Etiket arşivi: UYUŞMAZLIK

HASAR BEDELİNİN TAZMİNİ İSTEMİ

Dava, trafik kazası sebebiyle davacıya ait tesiste oluşan hasar bedelinin tazmini istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta, davaya konu istem davalı sigorta şirketi yönünden zorunlu mali sorumluluk sigortası sözleşmesine dayanmaktadır. O halde; yasal düzenlemeler karşısında uyuşmazlık ticari dava niteliğinde olup, çözümü Asliye … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

BONO SEBEBİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ

Dava, taraflar arasındaki konut satış sözleşmesi sebebiyle davalıya verilen bono sebebiyle borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir.Taraflar arasında uyuşmazlık kambiyo senedinden kaynaklanmayıp temel ilişkinin konut satış sözleşmesi olduğu, davacının konut satın alan tüketici, davalının ise profesyonel satıcı olduğu, davacının davasını Asliye … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI ALACAK İSTEMİ

Dava, sebepsiz zenginleşme nedenine dayalı alacak istemine ilişkindir. 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar İş Mahkemelerinde görülür. Buna göre bir davanın İş Mahkemesinde görülebilmesi için taraflar arasında işçi ve işveren ilişkisinin bulunması ve uyuşmazlığın bu ilişkiden kaynaklanması gerekmekte olup somut … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Dava, maddi tazminat istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık ticari nitelikteki taşınmaz satışına dair olup, TTK 4. maddesi hükümleri çerçevesinde ticaret mahkemesinin davaya bakmakla görevli olduğu ve dava tarihi itibariyle ticaret mahkemeleri ile diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişkinin görev ilişkisi olup, … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, İş Davası, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ

Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin şekil şartlarına uyulmaması nedeniyle geçersiz olduğu iddiasıyla ve alacağın tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir. Bir hukukî işlemin veya fiilin TTK’nın kapsamında kaldığının kabul edilmesi için kanunun amacı içerisinde bir ticari … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın