Kategori arşivi: İcra İflas Davası

TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ETMEK SUÇU

TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ETMEK SUÇU Ticareti terk hükümlerine muhalefet etmek suçundan sanığın üç ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Liman Vergi Dairesi Müdürlüğünün yazısı ile borçlu işyerinin ticareti re’sen terk işleminin yapıldığının bildirilmesi ve müşteki vekilinin, İİK’nun 347. maddesinde düzenlenen … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İcra İflas Davası, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI Davacı ücret alacağı için itirazın iptali davası, birleştirilen davada ise diğer işçilik alacakları için dava açmıştır. Davacının banka hesabına yatırılan ödeme hesaplanan ücret alacağından resen indirilerek ücret alacağı konusunda icra takibini devamına karar verilmiştir. Ödeme tarihine ve … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İcra İflas Davası, İş Davaları, İş Davası kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

BİRİKMİŞ NAFAKA YÖNÜNDEN EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULMASI TALEBİ

BİRİKMİŞ NAFAKA YÖNÜNDEN EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULMASI TALEBİ Birikmiş nafakanın adi alacak vasfında olmadığı, nafaka alacağı için emekli maaşı üzerine haciz konulabileceği, alacaklı vekili tarafında aylık maaşın 1/4’ünün haczinin talep edildiği, bu haliyle istemde yasa ve usule aykırı bir yön … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İcra İflas Davası, Sosyal Güvenlik Hukuku kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU BAŞKANI TARAFINDAN SENEDE ATILAN İMZA

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU BAŞKANI TARAFINDAN SENEDE ATILAN İMZA İcra takibin iptali talebinde uyuşmazlık, takibe konu senette, keşideci … San. ve Tic. A.Ş. kaşesi altına adı geçen şirketin yönetim kurulu başkanı ve murahhas temsilcisi olan davacı tarafından, atılan 2. imzanın, … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İcra İflas Davası, Ticaret Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İPOTEKLİ TAŞINMAZI SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAMASI

İPOTEKLİ TAŞINMAZI SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BORÇTAN SORUMLU OLMAMASI İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takibe itiraz eden şikayetçi taraf, ipotekli taşınmazın maliki üçüncü kişi olup takip edilebilmesi için adı geçene hesap özetinin tebliğine gerek bulunmamaktadır, ancak; ipotekli taşınmazın maliki … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İcra İflas Davası kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın