Kategori arşivi: İş Davası

İŞ KAZASININ HAKSIZ FİİL NİTELİĞİNDE OLMASI

İŞ KAZASININ HAKSIZ FİİL NİTELİĞİNDE OLMASI Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir. Bir dava,  davalının ikametgâhı mahkemesinde açılabileceği gibi, davacıya tanınan seçimlik hak kapsamında haksız fiilin vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir. İş kazası haksız fiil niteliğindedir. Davacı Kurum seçimlik hakkını kullanarak … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku, Medeni Hukuk kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI VE BOŞTA GEÇEN SÜREYE AİT ÜCRET ALACAĞI

 Dava lehine işe iade ve tazminat kararı verilen işçinin işe iade kararı kesinleşmeden ölmesi nedeniyle, işe iade davası ile hüküm altına alınan işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre alacaklarının mirasçılara ödenmesi talebine ilişkindir. Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne … Okumaya devam et

Avukat, İş Davaları, İş Davası, Medeni Hukuk kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İŞE İADE DAVASI

Dava, işe iade istemine ilişkindir. Somut olayda iyiniyetli olan davacı işçiye karşı taraf olmadığı muvazaanın ileri sürülemeyeceği, akdin hükümsüzlüğünün davacıya karşı ileri sürülmesinin 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesindeki iyiniyet kurallarına aykırı olması ve hiç kimsenin kendi hilesinden yararlanamayacağı … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku, Medeni Hukuk kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

PERSONEL TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ

Dava, ihale ile yapılan personel taşıma sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir.Kanuna göre, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın; ilgili kanunda öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır. Aksine … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI ALACAK İSTEMİ

Dava, sebepsiz zenginleşme nedenine dayalı alacak istemine ilişkindir. 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar İş Mahkemelerinde görülür. Buna göre bir davanın İş Mahkemesinde görülebilmesi için taraflar arasında işçi ve işveren ilişkisinin bulunması ve uyuşmazlığın bu ilişkiden kaynaklanması gerekmekte olup somut … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın