İMZANIN SAHTELİĞİ İDDİASI

 

vakifbank-kira-paketi

Dava,çekteki imzanın sahte olduğu iddiasıyla açılan menfi tespit davasıdır. Mahkemece, İcra Hukuk Mahkemesi dosyasında alınan bilirkişi raporu karara esas alınmışsa da, İcra Hukuk Mahkemesi’nin dar yetkili mahkeme olması sebebiyle burada yaptırılan bilirkişi incelemesi genel yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde hüküm kurmaya elverişli mahiyette delil olarak kabul edilemez. Mahkemece çekteki borçlu imzalarının davacıya ait olup olmadığı yönünden imza örnekleri getirtilerek usulüne uygun bilirkişi incelemesi yaptırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/11534

K. 2013/14874

T. 26.9.2013

6102/m.812

2004/m.72

 DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın davalı R. A. yönünden kısmen kabulüne, diğer davalı Ş. E. yönünden ise davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılardan R. A. tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin iş yerinde bulunan 3177975 numaralı çekin davalılardan Ş. E. tarafından çalındığı, bu konuda Dalaman C. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, bu çekin davalı Ş. E. tarafından diğer davalı R. A.’a ciro yoluyla devredildiğini, çek üzerindeki keşideci imzasının müvekkiline ait olmadığını belirterek müvekkilinin 22.10.2010 keşide tarihli 10.000 TL bedelli çekten dolayı borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan R. A. davaya konu çeki dava dışı Ş. G.’den alacağına karşılık aldığını, ancak güven ilişkisinden dolayı çekin arkasını ciro ettirmediğini, kendisinin davacıyla diğer davalı arasındaki ilişkiyi bilemeyeceğini belirterek davanın reddini istemiştir. Diğer davalı Ş. E. davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece iddia, cevap ve toplanan deliller doğrultusunda Dalaman İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2011/7 Esas sayılı dosyasında takibe konulu çek üzerinde yapılan bilirkişi incelemesine göre keşideci imzasının davacıya ait olmadığı, bu sebeple davacının çek bedelinden dolayı sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş hüküm davalılardan R. A. tarafından temyiz edilmiştir.

Dava çekteki imzanın sahte olduğu iddiasıyla açılan menfi tespit davasıdır. Mahkemece, Dalaman İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2011/7 Esas sayılı dosyasında alınan bilirkişi raporu karara esas alınmışsa da, İcra Hukuk Mahkemesi’nin dar yetkili mahkeme olması sebebiyle burada yaptırılan bilirkişi incelemesi genel yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde hüküm kurmaya elverişli mahiyette delil olarak kabul edilemez (Dairemizin 2013/1050 E.,2013/6507 K. ve 10.4.2013 T. sayılı ve benzer kararları). Mahkemece çekteki borçlu imzalarının davacıya ait olup olmadığı yönünden imza örnekleri getirtilerek usulüne uygun bilirkişi incelemesi yaptırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, mahkeme kararının BOZULMASINA karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istenmesi halinde iadesine, 26.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu yazı Avukat, Genel, İş Davası, iş hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.