Etiket arşivi: ALACAKLI

REHİNLİ ARACIN KAZAYA KARIŞMIŞ OLMASI SEBEBİYLE BORÇLUYA YAPILACAK SİGORTA TAZMİNATI ÖDEMESİNİN İCRA DOSYASINA GÖNDERİLMESİ İSTEMİ

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip başlatılmıştır. Rehinli aracın kazaya karışmış olması sebebiyle borçluya yapılacak sigorta tazminatı ödemesinin icra dosyasına gönderilmesi icra memurluğundan talep edilmiş, icra memurluğunca rehinli malın satılarak paraya çevrilmesi dışında takibin dışına çıkılamayacağı gerekçesiyle talep … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

HACZİN VE SIRA CETVELİNDEKİ ALACAĞIN ORTADAN KALDIRILMASI

Dava, haczin ve sıra cetvelindeki davalı alacağının ortadan kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir. 6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun 4/1. maddesi “Her iki tarafında ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır” 5/1. maddesinde ise “Aksine hüküm bulunmadıkça dava olunan şeyin değerine … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

 Dava, taşıma akdinden kaynaklanmakta olup, davalı akdi ilişkiyi inkar etmiş ve taşındığı belirtilen makineyi dava dışı kişiye kiraladığını savunmuş, bu savunmanın aksi de davacı tarafça kanıtlanmamıştır. 6102 sayılı TTK’nın 871/2. maddesi uyarınca da aksine sözleşme olmadığı takdirde taşıma ücretinin ödenmesi gönderilene … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İNANÇLI İŞLEM SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL

İNANÇLI İŞLEM SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL Dava, inanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. İçtihadı Birleştirme kararının sonuç bölümünde ifade olunduğu üzere, inançlı işleme dayalı olup dinlenilirliği kabul edilen iddiaların ispatı, şekle bağlı olmayan yazılı delildir. … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, Hukuki Danışmanlık kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIK PAYININ HACZİ

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7955 K. 2013/17423 T. 7.5.2013 • SERMAYE ŞİRKETİNDE ALACAKLILARIN DURUMU ( Ortağın Kişisel Alacaklısı – Ortağa Düşen Kar veya Tasfiye Payından Almak Yanında Borçlularına Ait Senede Bağlanmamış veya Bağlanmış Paylarında Haczedilebileceği ) • ORTAKLIK … Okumaya devam et

Avukat, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın