Etiket arşivi: anonim şirket

LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE GEÇİŞ

Dava, davacının limited şirketten anonim şirkete geçişe ilişkin talebinin davalı oda tarafından reddine dair işleme itiraz etmesi ve kabulünü talep etmesine ilişkindir. Ticaret mahkemesince şirketin yürüttüğü faaliyetlerin kanuni yasaklara aykırı olması sebebiyle şirketin feshi yönünde bir karar verilebilir. Davacının tür … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE GEÇİŞ

Dava, davacının limited şirketten anonim şirkete geçişe ilişkin talebinin davalı oda tarafından reddine dair işleme itiraz etmesi ve kabulünü talep etmesine ilişkindir. Ticaret mahkemesince şirketin yürüttüğü faaliyetlerin kanuni yasaklara aykırı olması sebebiyle şirketin feshi yönünde bir karar verilebilir. Davacının tür … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TESCİL TALEBİNİN REDDİ KARARINA İTİRAZA İLİŞKİN DAVA

Dava, ticaret sicil müdürlüğü kararına karşı itiraz davası olup, mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair kararı bozulmuştur.Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde 6102 Sayılı TTK’nın 339. maddesinde ana sözleşmede bulunması gereken hususların sınırlı olarak sayıldığı, şirketin açık adresinin bu madde … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

LİMİTED ŞİRKETİN İHYASI İSTEMİ

Davacıya … Tekstil Konf. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihyası için dava açmak üzere İcra Müdürlüğü tarafından yetki verildiği, dava konusu şirketin 31/12/2009 tarihli ortak kurulu kararı ile tasfiyesine ve tasfiye memuru atanmasına karar verildiği, şirketin 26/02/2014 tarihinde ise … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ŞİRKETİN HAKLI NEDENLE FESHİ İSTEMİ

Davacılar ıslah dilekçesiyle davalarını ıslah edip 6102 sayılı TTK’nın 531. maddesi uyarınca davalı şirketin haklı nedenlerle feshine veya davacı ortakların, pay bedellerinin karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerleri ödenmek suretiyle şirket ortaklığından çıkarılmalarına karar verilmesini istemişlerdir. Şirketler hukuku bakımından şirketin … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın