Etiket arşivi: asli hukuk

HESABA KONULAN BLOKENİN KALDIRILMASI İSTEMİ

  Dava, hesaba konulan blokenin kaldırılması istemine ilişkindir. Her ne kadar mahkemece, kredi sözleşmesindeki kefil aleyhine düzenlemelerin 6098 sayılı TBK’nın 21. maddesi kapsamında yazılmamış sayılacağı belirtilerek yazılı şekilde karar verilmiş ise de, kredi sözleşmesinin 06.02.2006 tarihli olması nedeniyle uyuşmazlığa 6098 sayılı … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Genel, Hukuk, İş Davası kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ÇEK İPTALİ İSTEMİ

  Dava, çek iptali istemine ilişkindir. Davacı vekili, davaya konu çekin yetkili hamili olan müvekkili tarafından zayi edildiğini ileri sürerek, çekin iptalini istemiş, mahkemece yapılan yargılama sonunda, açıklanan gerekçe ile talebe konu çeklerin zayi nedeniyle iptaline karar verilmiştir. Çek iptali … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava, Tüketici Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İMZANIN SAHTELİĞİ İDDİASI

  Dava,çekteki imzanın sahte olduğu iddiasıyla açılan menfi tespit davasıdır. Mahkemece, İcra Hukuk Mahkemesi dosyasında alınan bilirkişi raporu karara esas alınmışsa da, İcra Hukuk Mahkemesi’nin dar yetkili mahkeme olması sebebiyle burada yaptırılan bilirkişi incelemesi genel yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde hüküm … Okumaya devam et

Avukat, Genel, İş Davası, iş hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

GÜVENCE HESABI TARAFINDAN ZARAR GÖRENLERE ÖDENEN TAZMİNATIN RÜCUEN TAHSİLİ

  Türk Ticaret Kanunu ‘ndan doğan hukuk       davaları ticari dava olup, Ticaret Mahkemesinde bakılır. Güvence hesabı tarafından zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan aracın neden olduğu zararın  giderilmesi sonucu sorumlulardan rücuen tahsiline yönelik itirazın iptaline ilişkin davanın, Türk … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava, Tüketici Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın