Etiket arşivi: bilirkişi

HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Dava, haksız eylem nedeni ile uğranılan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir.Davacı, komşu çeltik ekili tarlanın su kanallarının suyu tahliye etmemesi nedeniyle kendi bahçesinin zarar gördüğünü iddia etmiştir.Davacının zararının belirlenmesi için tespit isteminde bulunduğu, … değişik iş sayılı dosyasında görüşüne başvurulan … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku, Ticari Dava, Tüketici Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KOOPERATİFE ÖDENEN ÜYELİK AİDATLARININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ

Dava, kooperatif üyeliğinden ayrılan davalının ödemiş olduğu aidatların tahsili için başlattığı icra takibine vaki itirazın iptali ve tazminat talebine ilişindir.6102 S.K. ile Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasında ilişki görev ilişkisi olarak değiştirilmiştir.Bu durumda … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI

Taraflar arasında fazla çalışma ücreti konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Mahkemece, davacı işçi tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığı ve dosya kapsamıyla tanık beyanlarından davacının fazla çalışma alacağının bulunduğu, fazla çalışma hesabı yapılırken tanık beyanlarıyla birlikte dosyaya sunulan “harcırah beyannamelerindeki” tutarlar esas … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İMZANIN SAHTELİĞİ İDDİASI

  Dava,çekteki imzanın sahte olduğu iddiasıyla açılan menfi tespit davasıdır. Mahkemece, İcra Hukuk Mahkemesi dosyasında alınan bilirkişi raporu karara esas alınmışsa da, İcra Hukuk Mahkemesi’nin dar yetkili mahkeme olması sebebiyle burada yaptırılan bilirkişi incelemesi genel yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde hüküm … Okumaya devam et

Avukat, Genel, İş Davası, iş hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

  Dava kredi sözleşmesine dayanan itirazın iptali davasıdır.Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir. Nitekim, dava konusu genel kredi sözleşmesinde temerrüt faiz oranı hakkında hüküm bulunmakta olup, sözleşme uyarınca uygulanması gereken temerrüt faiz oranı bilirkişi raporu ile saptanmıştır. Takip tarihinden itibaren hükmedilen … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, İş Davası, iş hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın