Etiket arşivi: çek

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI

Dava, kambiyo senetlerine mahsus icra takibinin iptali talebine ilişkindir.Bononun kombiyo vasfı için imzanın borç altına girenin el yazısıyla atılması gerekir.Ancak, keşideci-borçlunun imzalarının kaşe imzalar olduğu anlaşılmaktadır.Senette yer alan kaşe imzanın borçlunun elinden çıkmış ıslak imza olmaması nedeniyle, imza unsurunu içermeyen … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Genel, Hukuk kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İTİRAZIN İPTALİ

Dava ve birleşen dava bakiye iş bedelinin tahsili için yürütülen icra takibine davalı tarafından yapılan itirazın iptâli istemine ilişkindir. Davacı tarafından düzenlenen faturanın davalı tarafın BA formlarında belirtilerek vergi dairesine sunulduğu alınan yazı cevabı ile sabittir. Davacıya iş bedeli olarak … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TAKİBİN İPTALİ

Dava, borçlu avalistlerin Borçlar Kanunu 584. maddesine göre eşlerinin rızası bulunmadığından bahisle takibin iptali istemine ilişkindir. Takibe konu çekin incelenmesinde; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olup, kambiyo vasfını taşıdığı, borçluların aval veren olduğu görülmektedir. 6102 Sayılı T.T.K.nun 702 ( 6762 Sayılı … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ÇEK İPTALİ İSTEMİ

  Dava, çek iptali istemine ilişkindir. Davacı vekili, davaya konu çekin yetkili hamili olan müvekkili tarafından zayi edildiğini ileri sürerek, çekin iptalini istemiş, mahkemece yapılan yargılama sonunda, açıklanan gerekçe ile talebe konu çeklerin zayi nedeniyle iptaline karar verilmiştir. Çek iptali … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava, Tüketici Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

MENFİ TESPİT DAVASI

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2013/885 K. 2013/4153 T. 5.3.2013 • MENFİ TESPİT DAVASI ( Dava Konusu Çek ve Bononun da Konu Edildiği Ağır Ceza Mahkemesi’nde Açılan Ceza Davasının Devam Ettiği Dosya İçeriğinden Anlaşıldığı – Mahkemece Ceza Davasında Verilecek … Okumaya devam et

Şirketler Hukuku kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın