Etiket arşivi: davalı

İŞTİRAK NAFAKASI

İŞTİRAK NAFAKASI Dava, müşterek çocuklar için iştirak nafakasına ilişkindir. Talep, Aile Hukukundan ( nafaka yükümlülüğünden ) doğduğuna göre, açılan bu davanın 4787 S.K. 4. maddesi gereğince, Aile Mahkemesinde bakılması gerekmektedir. Mahkemelerin görevinin kamu düzenine dair olması sebebiyle yargılamanın her aşamasında … Okumaya devam et

Aile Hukuku, Avukat, Boşanma Davası, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Nafaka Davası kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Dava, trafik kazası sebebiyle davacıya ait araçta oluşan hasar bedelinin tazmini istemine ilişkindir. Dava tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4/1-a maddesi gereği her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu’nda … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ALACAK DAVASI

 Dava, davalı şirkette genel müdür olarak çalışılan dönem içinde tahakkuk eden alacağın tahsili istemine ilişkindir. Anonim şirket ile şirketi temsile yetkili murahhas üye veya müdürler arasındaki ilişki 6102 sayılı TTK’nın 365 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Yine TTK’nın 4. maddesinde bu … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI

Dava, taraflar arasındaki evlilik birliğinin sonlandırılmasına ilişkindir. Erkeğin çeşitli şiddet eylemlerinden sonra kadın tarafından bu eylemlerinin affedilmiş olduğu, barışmadan sonra gerçekleşen olaylarda ise her iki tarafında birbirlerine hakaret ettikleri anlaşılmaktadır. Bu sebeple evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda taraflar … Okumaya devam et

Medeni Hukuk kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Dava, maddi tazminat istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık ticari nitelikteki taşınmaz satışına dair olup, TTK 4. maddesi hükümleri çerçevesinde ticaret mahkemesinin davaya bakmakla görevli olduğu ve dava tarihi itibariyle ticaret mahkemeleri ile diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişkinin görev ilişkisi olup, … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın