Etiket arşivi: delil

MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Dava, trafik kazası sebebiyle davacıya ait araçta oluşan hasar bedelinin tazmini istemine ilişkindir. Dava tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4/1-a maddesi gereği her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu’nda … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

HASAR BEDELİNİN TAZMİNİ İSTEMİ

Dava, trafik kazası sebebiyle davacıya ait tesiste oluşan hasar bedelinin tazmini istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta, davaya konu istem davalı sigorta şirketi yönünden zorunlu mali sorumluluk sigortası sözleşmesine dayanmaktadır. O halde; yasal düzenlemeler karşısında uyuşmazlık ticari dava niteliğinde olup, çözümü Asliye … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ALACAK DAVASI

 Dava, davalı şirkette genel müdür olarak çalışılan dönem içinde tahakkuk eden alacağın tahsili istemine ilişkindir. Anonim şirket ile şirketi temsile yetkili murahhas üye veya müdürler arasındaki ilişki 6102 sayılı TTK’nın 365 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Yine TTK’nın 4. maddesinde bu … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI

Dava, kira alacağının tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Davalının tacir olup olmadığı araştırılarak 6098 Sayılı TBK.nın 88 ve 120/1-2 maddeleri gereğince talep edilebilecek faiz üzerinde durulmadan ve ödeme konusunda davacının beyanı alınmadan karar … Okumaya devam et

Avukat, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

APU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ

Dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere göre, davacı ile davalının evli oldukları, davacı tarafından açılan boşanma davasının derdest olduğu, dava konusu taşınmazların tarafların aile konutu olmadığı, aracında menkul niteliğinde bir mal olduğu, ıslah dilekçesi esas … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın