Etiket arşivi: HACİZ

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

Dava, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takibe itiraz hususuna ilişkindir. Mahkemece, takibe dayanak senet teminat senedi olduğundan davanın kabulüne karar verilmiştir. Bonoda düzenlenme yerinin bulunması zorunludur. Aksi halde senet bono vasfını haiz değildir. İcra mahkemesi, müstenidi olan kambiyo senedinin … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ŞAHSİ BORCU / ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ İSTEMİ

Dava, limited şirket ortağının şahsi borcu sebebiyle alacaklının şirketin fesih ve tasfiyesi istemine ilişkindir. Ortaklardan birinin payını haczettirmiş olan alacaklının şirketin fesih ve tasfiyesini isteyebilme imkanını tanıyan mülga 6762 Sayılı T.T.K.nın 522. maddesi dava tarihi itibariyle yürürlükte değildir. Ortakların kişisel alacaklıları … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KOOPERATİFE ÖDENEN ÜYELİK AİDATLARININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ

Dava, kooperatif üyeliğinden ayrılan davalının ödemiş olduğu aidatların tahsili için başlattığı icra takibine vaki itirazın iptali ve tazminat talebine ilişindir.6102 S.K. ile Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasında ilişki görev ilişkisi olarak değiştirilmiştir.Bu durumda … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

HACZİN VE SIRA CETVELİNDEKİ ALACAĞIN ORTADAN KALDIRILMASI

Dava, haczin ve sıra cetvelindeki davalı alacağının ortadan kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir. 6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun 4/1. maddesi “Her iki tarafında ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır” 5/1. maddesinde ise “Aksine hüküm bulunmadıkça dava olunan şeyin değerine … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ŞAHSİ BORCU

  Dava, limited şirket ortağının şahsi borcu sebebiyle alacaklının şirketin fesih ve tasfiyesi istemine ilişkindir. Ortaklardan birinin payını haczettirmiş olan alacaklının şirketin fesih ve tasfiyesini isteyebilme imkanını tanıyan mülga 6762 Sayılı T.T.K.nın 522. maddesi dava tarihi itibariyle yürürlükte değildir. Ortakların kişisel … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, İş Davaları, İş Davası, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın