Etiket arşivi: iş davası

İŞ DAVASINDA ISLAH

Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 25.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İPOTEĞİN FEKKİ VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEMİ

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 02.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku, maddi tazminat, Ticaret Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

SİGORTA RÜCU DAVASI

Dava, T.T.K.1472. maddesi uyarınca açılan sigorta rücu davasına dair olup, 6102 Sayılı T.T.K.nın yürürlüğe girmesinden sonra açılmıştır. Bu tarih itibariyle Asliye Ticaret Mahkemesiyle Asliye Hukuk Mahkemesi arasındaki ilişki görev ilişkisidir. 6102 Sayılı T.T.K.nın 19. maddesi başlığı ticari iş karinesi olup, buna … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Ayrıcalıklı Hisseler

I. GENEL AÇIKLAMA Bilindiği üzere, anonim şirketlerde ortaklık paylan hisse senetleri ile temsil olunur. Normal uygulama biçimine göre, ortaklar hisseleri oranında kârdan pay alırlar ve yine şirketin genel kurulunda kullandıkları oy, hisseleri oranında bir etkinliğe sahiptir. Bu nedenle, şirketin yönetim … Okumaya devam et

İş Davaları kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın