Etiket arşivi: iş sözleşmesi

İŞ DAVASINDA ISLAH

Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 25.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ

Dava; feshin geçersizliği ve işe iade istemine ilişkindir. Somut olayda, davacı ile davalı arasında yapılan sözleşme, iş sözleşmesi olmayıp sözleşmeli personel statüsüne dair bir sözleşmedir. 5521 Sayılı sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca iş mahkemelerinin görevi, İş Kanununa göre işçi … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, İş Davası, iş hukuku kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

REKABET YASAĞININ İHLALİ NEDENİYLE CEZAİ ŞART ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ

Dava, rekabet yasağının ihlali nedeniyle cezai şart alacağının tahsili istemine ilişkindir. Davacı, davalının davacı şirketteki hizmet ilişkisi sona erdikten sonraki dönem için haksız rekabeti bulunduğunu iddia etmiştir. Taraflar arasında iş sözleşmesi bulunduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir. İş aktinin devamı sırasında … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İTİRAZIN İPTALİ

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, iş sözleşmesinden doğduğu ileri sürülen alacakların tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptali istemine dair olup, öncelikle dikkate alınması gereken husus uyuşmazlığın Denizcilik İhtisas Mahkemesi’nin görevli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Somut uyuşmazlıkta; davacının gemi adamı olduğu, TTK’nun … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Davacı tarafça taraflar arasındaki iş sözleşmesinin hitamından sonra davacıya ait belgenin davalı tarafça usulsüz kullanılması sonucu oluşan zarar bakımından tazminat talepli olarak icra takibi yapıldığından dolayı taraflar arasındaki iş sözleşmesinin sona ermesinden sonraki dönemle ilgili talep bakımından yasal düzenlemeler karşısında … Okumaya devam et

Avukat, İş Davaları, İş Davası kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın