Etiket arşivi: itiraz

KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ

Dava; kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine davalı tarafından süresinde yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Kira Davası kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İTİRAZIN İPTALİ

Dava, zamanaşımına uğramış bonoya dayalı olarak girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali istemine dair olup, zamanaşımına uğramış bono ile ilgili TTK hükümlerinin tartışılması ve değerlendirilmesi gerektiğinden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca uyuşmazlığın çözümünde görevli mahkeme Asliye Ticaret … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI

Sigortacıların diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere faaliyet gösterdikleri dalların kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamazlar.Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın, bu kanunda öngörülen hususlardan … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TİCARİ DEFTERLERİN DELİL NİTELİĞİ VE FATURAYA İTİRAZ

Dava, taraflar arasındaki garantili oda hizmet sözleşmesinden kaynaklanan ve faturaya dayalı alacağının tahsili için başlatılan takibe vaki kısmi itirazın iptali istemine ilişkindir. Somut olayda, faturanın davalı tarafa usulüne uygun tebliğ edildiğini kanıtlama yükümlülüğü davacı tarafta olup, davacının bu hususu kanıtlaması … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

REHİNLİ ARACIN KAZAYA KARIŞMIŞ OLMASI SEBEBİYLE BORÇLUYA YAPILACAK SİGORTA TAZMİNATI ÖDEMESİNİN İCRA DOSYASINA GÖNDERİLMESİ İSTEMİ

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip başlatılmıştır. Rehinli aracın kazaya karışmış olması sebebiyle borçluya yapılacak sigorta tazminatı ödemesinin icra dosyasına gönderilmesi icra memurluğundan talep edilmiş, icra memurluğunca rehinli malın satılarak paraya çevrilmesi dışında takibin dışına çıkılamayacağı gerekçesiyle talep … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın