Etiket arşivi: KAMBİYO SENEDİ

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI

Dava, kambiyo senetlerine mahsus icra takibinin iptali talebine ilişkindir.Bononun kombiyo vasfı için imzanın borç altına girenin el yazısıyla atılması gerekir. Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, Hukuki Danışmanlık kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

Dava, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takibe itiraz hususuna ilişkindir. Mahkemece, takibe dayanak senet teminat senedi olduğundan davanın kabulüne karar verilmiştir. Bonoda düzenlenme yerinin bulunması zorunludur. Aksi halde senet bono vasfını haiz değildir. İcra mahkemesi, müstenidi olan kambiyo senedinin … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

BONO SEBEBİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ

Dava, taraflar arasındaki konut satış sözleşmesi sebebiyle davalıya verilen bono sebebiyle borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir.Taraflar arasında uyuşmazlık kambiyo senedinden kaynaklanmayıp temel ilişkinin konut satış sözleşmesi olduğu, davacının konut satın alan tüketici, davalının ise profesyonel satıcı olduğu, davacının davasını Asliye … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KİRA ALACAĞINA TEMİNAT OLARAK VERİLEN BONOYA DAYALI İCRA TAKİBİ

Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir. Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava sayılmış olup tüm ticari davalara asliye ticaret mahkemesinde bakılır. Somut olayda; bono kira alacağına teminat olmak … Okumaya devam et

Genel, Ticaret Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TAKİBİN İPTALİ

Dava, borçlu avalistlerin Borçlar Kanunu 584. maddesine göre eşlerinin rızası bulunmadığından bahisle takibin iptali istemine ilişkindir. Takibe konu çekin incelenmesinde; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olup, kambiyo vasfını taşıdığı, borçluların aval veren olduğu görülmektedir. 6102 Sayılı T.T.K.nun 702 ( 6762 Sayılı … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın