Etiket arşivi: kefalet

KİRA SÖZLEŞMESİNE KEFALET

Kefaletin geçerli olabilmesi için kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet süresinin kira sözleşmesinde açıkca gösterilmesi gerekir. Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Kira Davası kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

HESABA KONULAN BLOKENİN KALDIRILMASI İSTEMİ

  Dava, hesaba konulan blokenin kaldırılması istemine ilişkindir. Her ne kadar mahkemece, kredi sözleşmesindeki kefil aleyhine düzenlemelerin 6098 sayılı TBK’nın 21. maddesi kapsamında yazılmamış sayılacağı belirtilerek yazılı şekilde karar verilmiş ise de, kredi sözleşmesinin 06.02.2006 tarihli olması nedeniyle uyuşmazlığa 6098 sayılı … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Genel, Hukuk, İş Davası kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TAAHHÜT VE KEFALET SENETLERİNİN İPTALİ İSTEMİ

  Dava, mecburi hizmet yükümlülüğünün kaldırılmasıyla taahhüt ve kefalet senetlerinin iptali istemine ilişkindir. Davacının özgür iradesiyle davalı üniversiteye böyle bir yüklenme senedi vermesini yasaklayan bir yasal düzenleme olmadığı gibi, davacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümüne kendi … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, İş Davaları, İş Davası, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, Vergi Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KİRALANANIN KULLANIM AMACI

  Dava, itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlemler ve fiiller ticari işlerdendir. İki veya daha fazla kişi, içlerinden yalnız biri veya hepsi için ticari niteliğe haiz bir iş dolayısıyla diğer bir kimseye karşı birlikte … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Ceza Davası, Gayrimenkul Davaları, Gayrimenkul Davası, Hukuk, İş Davası, Proje ve Finansman Danışmanlığı, Taşıma Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari Dava, Vergi Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2001/7959 K. 2002/2285 T. 28.3.2002 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Anonim Şirket Adına Kredi Sözleşmelerini Kefaleten İmzalayan Davalının Şirketi Tek Başına Temsil ve İlzama Yetkili Bulunmaması Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olduğu ) … Okumaya devam et

Şirketler Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın