Etiket arşivi: maddesi

MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Dava, trafik kazası sebebiyle davacıya ait araçta oluşan hasar bedelinin tazmini istemine ilişkindir. Dava tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4/1-a maddesi gereği her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu’nda … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ALACAK DAVASI

 Dava, davalı şirkette genel müdür olarak çalışılan dönem içinde tahakkuk eden alacağın tahsili istemine ilişkindir. Anonim şirket ile şirketi temsile yetkili murahhas üye veya müdürler arasındaki ilişki 6102 sayılı TTK’nın 365 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Yine TTK’nın 4. maddesinde bu … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

BONO SEBEBİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ

Dava, taraflar arasındaki konut satış sözleşmesi sebebiyle davalıya verilen bono sebebiyle borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir.Taraflar arasında uyuşmazlık kambiyo senedinden kaynaklanmayıp temel ilişkinin konut satış sözleşmesi olduğu, davacının konut satın alan tüketici, davalının ise profesyonel satıcı olduğu, davacının davasını Asliye … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ

Dava, kira bedelinin tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.Taraflar arasında düzenlenen ve hükme esas alınan kira sözleşmesinin hususi şartlarının 4. maddesinde “kiracının kiraların belirtilen sürede ödenmediği takdirde aylık 1.000 TL cezai şart ödeyeceği” düzenlemesine yer verilmiştir. … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVASI

Dava, sözleşmenin iptali davasıdır. Davacı, açmış olduğu davada sözleşmede hata ve hileye düşürüldüğünü, okur yazar olmadığını, bu durumu öğrendikten sonra bir yıl içerisinde davayı açtığını ileri sürmüştür. Mahkemece irade beyanının öğrenmeden itibaren bir yıl içinde kullanılmadığı gerekçesi ile dava reddedilmiştir. … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Genel, Hukuk kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın