Etiket arşivi: ödeme

TAHLİYE VE KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ

Davacının talep ettiği kira miktarına göre davacı kira bedelini yazılı belge ile kanıtlamak zorundadır. Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Kira Davası, Tespit Davası kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İTİRAZIN İPTALİ

Dava ve birleşen dava bakiye iş bedelinin tahsili için yürütülen icra takibine davalı tarafından yapılan itirazın iptâli istemine ilişkindir. Davacı tarafından düzenlenen faturanın davalı tarafın BA formlarında belirtilerek vergi dairesine sunulduğu alınan yazı cevabı ile sabittir. Davacıya iş bedeli olarak … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İHTİRAZİ KAYITLA DAVALIYA YAPILAN ÖDEMENİN SEBEPSİZ OLMASI SEBEBİYLE İSTİRDATI

Dava, ihtirazi kayıtla davalıya yapılan ödemenin sebepsiz olduğu ileri sürülerek istirdatı istemine ilişkindir. Davalı, dava konusu tutarın tahsilini, davacının devre esas mizan kayıtlarına göre TETAŞ’a, EÜAŞ ve portföy şirketlerine olan ve TEDAŞ’a devri yapılacak enerji borçları bulunduğu halde hesabında bulunan … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

HASAR BEDELİNE İLİŞKİN RÜCUEN TAZMİN İSTEMİ

Dava, konut sigorta poliçesi uyarınca sigortalıya yapılan hasar bedeline ilişkin ödemenin rücuen tazmini istemine ilişkindir. Davalı İSKİ Genel Müdürlüğü 2560 Sayılı Kanun ile kurulmuş özel hukuk hükümlerine göre idare edilen bir kamu kuruluşu olması yanında ticari şekilde veya iktisadi esaslara … Okumaya devam et

Avukat, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TAKİBE İTİRAZ DAVASI –

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 1991/5104 Karar: 1991/12575 Karar Tarihi: 02.12.1991 TAKİBE İTİRAZ DAVASI – TAKİP DAYANAĞI BONO KARŞILIĞI ÖDENDİĞİNE DAİR MAKBUZLARDA BİR YOLLAMA BULUNMAMASI – ÖDEMELERİN BONO KARŞILIĞI YAPILDIĞI – İTİRAZIN REDDEDİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Takip dayanağı bonoda kısmi ödeme … Okumaya devam et

Hukuk, Şirketler Hukuku kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın