Etiket arşivi: ortak

KOOPERATİFE KAYYIM ATANMASI İSTEMİ

  Dava, kooperatife kayyım atanması istemine ilişkindir. Somut olayda, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 98. maddesi yollamasıyla dava tarihinde yürürlükte bulunan 6102 Sayılı TTK’nın 530/1-2. maddesinin uygulanması gerekmektedir. Anılan hükmün başlığı, “Organların eksikliği” olup, kanunen gerekli olan organlardan biri mevcut değilse … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

HASAR BEDELİNİN TAZMİNİ İSTEMİ

Dava, trafik kazası sebebiyle davacıya ait tesiste oluşan hasar bedelinin tazmini istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta, davaya konu istem davalı sigorta şirketi yönünden zorunlu mali sorumluluk sigortası sözleşmesine dayanmaktadır. O halde; yasal düzenlemeler karşısında uyuşmazlık ticari dava niteliğinde olup, çözümü Asliye … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

Mahkemece, davanın, davacının alacağının tazmini amacıyla başlatılan icra takibine davalı tarafından itiraz edilmesi üzerine açılmış itirazın iptali istemine ilişkin olduğu, ticari nitelik taşıyan davaya bakmaya Ticaret Mahkemesinin görevli olduğundan davanın görev yönünden usulden reddine, Mahkemenin görevsizliğine karar verilmiş olup söz … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ŞİRKETİN ZARARA UĞRATILDIĞINDAN BAHİSLE TAZMİNAT TALEBİ

Dava, şirketin muvazalı işlemler sonucu zarara uğratıldığından bahisle tazminat talebine ilişkindir.Mahkemece, 02.04.2003 tarihinde kurulduğu anlaşılan …’nin ortakları tarafından taahhüt edilen sermayenin şirket ortakları tarafından ödenmediği halde ödenmiş gibi gösterildiği, bu tutardaki sermaye payı kadar şirketin zarara uğratıldığının anlaşıldığı, dava dışı … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava, Tüketici Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İŞ BEDELİNİN İADESİ

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:       T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2014/200 2014/5334 22.9.2014   KARAR : Dava, sözleşmenin … Okumaya devam et

Avukat, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın