Etiket arşivi: ÖZET

KOOPERATİFE KAYYIM ATANMASI İSTEMİ

  Dava, kooperatife kayyım atanması istemine ilişkindir. Somut olayda, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 98. maddesi yollamasıyla dava tarihinde yürürlükte bulunan 6102 Sayılı TTK’nın 530/1-2. maddesinin uygulanması gerekmektedir. Anılan hükmün başlığı, “Organların eksikliği” olup, kanunen gerekli olan organlardan biri mevcut değilse … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ALACAK DAVASI

 Dava, davalı şirkette genel müdür olarak çalışılan dönem içinde tahakkuk eden alacağın tahsili istemine ilişkindir. Anonim şirket ile şirketi temsile yetkili murahhas üye veya müdürler arasındaki ilişki 6102 sayılı TTK’nın 365 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Yine TTK’nın 4. maddesinde bu … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TİCARİ İŞ

Davalı taraf tacir olup, davanın sebebini oluşturan taşınmaz da davalının ticari faaliyetinde kullanmak üzere kiralanmıştır. Davalı tacir olduğundan sözleşme ile faiz oranı serbestçe kararlaştırılabilir. Bu sebeple taraflarca serbest irade ile kararlaştırılmış faiz oranı üzerinden faizin hesaplanması gerekirken yazılı şekilde karar … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

Mahkemece, davanın, davacının alacağının tazmini amacıyla başlatılan icra takibine davalı tarafından itiraz edilmesi üzerine açılmış itirazın iptali istemine ilişkin olduğu, ticari nitelik taşıyan davaya bakmaya Ticaret Mahkemesinin görevli olduğundan davanın görev yönünden usulden reddine, Mahkemenin görevsizliğine karar verilmiş olup söz … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ

Dava, kira bedelinin tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.Taraflar arasında düzenlenen ve hükme esas alınan kira sözleşmesinin hususi şartlarının 4. maddesinde “kiracının kiraların belirtilen sürede ödenmediği takdirde aylık 1.000 TL cezai şart ödeyeceği” düzenlemesine yer verilmiştir. … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın