Etiket arşivi: RAPOR

HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Dava, haksız eylem nedeni ile uğranılan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir.Davacı, komşu çeltik ekili tarlanın su kanallarının suyu tahliye etmemesi nedeniyle kendi bahçesinin zarar gördüğünü iddia etmiştir.Davacının zararının belirlenmesi için tespit isteminde bulunduğu, … değişik iş sayılı dosyasında görüşüne başvurulan … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku, Ticari Dava, Tüketici Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

DEĞERLEME HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI

Dava, davalı şirket ile davacı banka arasında yapılan Değerleme Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Davalı şirket tarafından gayrimenkule ilişkin olarak ekpertiz yaptırılmış, ekspertiz raporunda taşınmaza 75.000 TL değer biçilmiş ve rapora istinaden banka lehine birinci dereceden 100.000 TL bedelli … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, İş Davası, iş hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI

Dava vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayalı pay oranında tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Üçüncü kişi vekil ile çıkar ve işbirliği içerisinde ise veya kötü niyetli olup vekilin vekalet görevini kötüye kullandığını biliyor veya bilmesi gerekiyorsa vekil edenin … Okumaya devam et

Avukat, Ceza Davası, Genel, Hukuk kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ

Dava, ihtiyati tedbir istemidir. Somut uyuşmazlıkta karşı tarafın ihtiyati tedbir isteyen aleyhine yanlış veya yanıltıcı yayınlar yaptığı ileri sürüldüğüne ve bu hususta bir kısım deliller ibraz edildiğine göre mahkemece HMK’nın 389. vd. maddeleri uyarınca ihtiyati tedbir kararı verilmesi gerekirken yargılamayı gerektirmenin … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

VAKIF ADINA OLAN ŞİRKET HİSSELERİNİN KAYDIN İPTALİ DAVASI

Davalı şirket hisselerinin vakıf adına tescilinin temel nedeninin vasiyetname olduğu, bu vasiyetnamenin içeriğinin yanlış yorumlanıp tescilin yapıldığının iddia edildiği, uyuşmazlığın vasiyetname ile ilgili olup davacının mirasçılık hakkına dayanarak bu davayı açtığı, davanın ticari dava olmadığı, davanın niteliği gereği, davaya bakacak … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın