Etiket arşivi: senet

BONOYA DAYALI TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ

Somut olayda, takip dayanağı bono, düzenlenme yeri unsurunu içermediğinden kambiyo vasfında değildir. Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Kambiyo Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI

Dava, kambiyo senetlerine mahsus icra takibinin iptali talebine ilişkindir.Bononun kombiyo vasfı için imzanın borç altına girenin el yazısıyla atılması gerekir.Ancak, keşideci-borçlunun imzalarının kaşe imzalar olduğu anlaşılmaktadır.Senette yer alan kaşe imzanın borçlunun elinden çıkmış ıslak imza olmaması nedeniyle, imza unsurunu içermeyen … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Genel, Hukuk kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

Dava, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takibe itiraz hususuna ilişkindir. Mahkemece, takibe dayanak senet teminat senedi olduğundan davanın kabulüne karar verilmiştir. Bonoda düzenlenme yerinin bulunması zorunludur. Aksi halde senet bono vasfını haiz değildir. İcra mahkemesi, müstenidi olan kambiyo senedinin … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

MENFİ TESPİT İSTEMİ

Dava, menfi tespit istemidir. Mahkemece; davacının senet tanziminden önce satış konusu taşınmazın kazanımında eylem ehliyeti bulunduğu ancak senedin tanziminde ehliyetinin olmadığı iddiası 4721 sayılı TMK m. 2 uyarınca dürüstlük kuralına aykırı olduğundan bu konuda adli tıp incelemesine gerek görülmediği, davacının senedin davalıya … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Medeni Hukuk kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

Delil ikamesi için alınacak avans ile dava şartı olan gider avansının birbirinden ayrılması zorunlu olup, bilirkişi raporu ve keşif gideri gibi delil ikamesine yönelik giderlerin gider avansı içinde değerlendirilmesi olanağı bulunmadığından, gerekli masrafların yatırılmaması halinde keşif delilinden vazgeçildiği kabul edilmelidir. … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Gayrimenkul Davaları, Genel kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın