Etiket arşivi: sonuç

TİCARİ İŞ

Davalı taraf tacir olup, davanın sebebini oluşturan taşınmaz da davalının ticari faaliyetinde kullanmak üzere kiralanmıştır. Davalı tacir olduğundan sözleşme ile faiz oranı serbestçe kararlaştırılabilir. Bu sebeple taraflarca serbest irade ile kararlaştırılmış faiz oranı üzerinden faizin hesaplanması gerekirken yazılı şekilde karar … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Dava, maddi tazminat istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık ticari nitelikteki taşınmaz satışına dair olup, TTK 4. maddesi hükümleri çerçevesinde ticaret mahkemesinin davaya bakmakla görevli olduğu ve dava tarihi itibariyle ticaret mahkemeleri ile diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişkinin görev ilişkisi olup, … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

Mahkemece, davanın, davacının alacağının tazmini amacıyla başlatılan icra takibine davalı tarafından itiraz edilmesi üzerine açılmış itirazın iptali istemine ilişkin olduğu, ticari nitelik taşıyan davaya bakmaya Ticaret Mahkemesinin görevli olduğundan davanın görev yönünden usulden reddine, Mahkemenin görevsizliğine karar verilmiş olup söz … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ALACAK DAVASI

Dava, 6102 Sayılı TTK.nın 157/1 maddesinden kaynaklanan şirket birleşmesi nedeniyle, birleşen şirketin alacaklısının alacağının ödenmesi veya teminat altına alınmasına ilişkindir. Alacaklının alacağını birleşmenin hukuki geçerlilik kazandığı andan itibaren devreden şirket tescille birlikte infisah edeceği için bir teminat göstermekle yükümlü olan … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İTİRAZIN İPTALİ

Dava, zamanaşımına uğramış bonoya dayalı olarak girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali istemine dair olup, zamanaşımına uğramış bono ile ilgili TTK hükümlerinin tartışılması ve değerlendirilmesi gerektiğinden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca uyuşmazlığın çözümünde görevli mahkeme Asliye Ticaret … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın