Etiket arşivi: TAHSİL

İTİRAZIN İPTALİ

Dava ve birleşen dava bakiye iş bedelinin tahsili için yürütülen icra takibine davalı tarafından yapılan itirazın iptâli istemine ilişkindir. Davacı tarafından düzenlenen faturanın davalı tarafın BA formlarında belirtilerek vergi dairesine sunulduğu alınan yazı cevabı ile sabittir. Davacıya iş bedeli olarak … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR TAAHHÜDÜ ANLAŞMASINA DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ

Asıl dava, limited şirket hisse devir taahhüdü anlaşmasına dayalı alacağın tahsili amacıyla girişilen icra takibine itirazın iptali istemine; karşı dava ise hisse devir sözleşme ve protokollerine dayalı, vade farkı, rücu alacağı, gelir veya hisse payı alacağı istemlerine ilişkin olup, mahkemece … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ANONİM ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINI ÖDEMEYEN KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN ŞAHSİ SORUMLULUĞU

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2004/5129 K. 2004/6109 T. 30.11.2004 •  ( Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Takip Yapılmadan Dava Açılamaması ) • AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNE GÖRE TAKİP YAPILMASININ VE TAKİBE İTİRAZ EDİLMESİNİN DAVA ŞARTI OLMASI ( Şirket … Okumaya devam et

Şirketler Hukuku kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2009/13659 K. 2010/10940 T. 4.11.2010 • ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Limited Şirket Ortakları Şirketten Tahsil İmkanı Bulunmayan Amme Alacağından Sermaye Hisseleri Oranında Doğrudan Doğruya Mesul Olurlar ve Bu Yasa Uyarınca Takibe Tabi Tutulacakları … Okumaya devam et

Şirketler Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN TESPİTİ

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/324 K. 2012/12206 T. 10.7.2012 • ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN TESPİTİ ( Bir Kısım Davalılar Hakkındaki Dava Mevcut Davadan Tefrik Edilerek Mahkemenin Esasına Kaydedilip Yetkisizlik Kararı Verilerek Yetkili Mahkemeye Gönderildiği – Şirket Karar Başlığında Yer Almadığı … Okumaya devam et

Şirketler Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın