Etiket arşivi: TAKİP

İTİRAZIN İPTALİ

Dava ve birleşen dava bakiye iş bedelinin tahsili için yürütülen icra takibine davalı tarafından yapılan itirazın iptâli istemine ilişkindir. Davacı tarafından düzenlenen faturanın davalı tarafın BA formlarında belirtilerek vergi dairesine sunulduğu alınan yazı cevabı ile sabittir. Davacıya iş bedeli olarak … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KİRA ALACAĞINA TEMİNAT OLARAK VERİLEN BONOYA DAYALI İCRA TAKİBİ

Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir. Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava sayılmış olup tüm ticari davalara asliye ticaret mahkemesinde bakılır. Somut olayda; bono kira alacağına teminat olmak … Okumaya devam et

Genel, Ticaret Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

REHİNLİ ARACIN KAZAYA KARIŞMIŞ OLMASI SEBEBİYLE BORÇLUYA YAPILACAK SİGORTA TAZMİNATI ÖDEMESİNİN İCRA DOSYASINA GÖNDERİLMESİ İSTEMİ

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip başlatılmıştır. Rehinli aracın kazaya karışmış olması sebebiyle borçluya yapılacak sigorta tazminatı ödemesinin icra dosyasına gönderilmesi icra memurluğundan talep edilmiş, icra memurluğunca rehinli malın satılarak paraya çevrilmesi dışında takibin dışına çıkılamayacağı gerekçesiyle talep … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

YETKİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlanmış, borçlular tarafından icra dairesinin yetkisine ve borca itiraz edilmiştir. Tarafların yetkili mahkemeyi belirlemesi mümkün olup, yetki sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, tarafların tacir ya da kamu tüzel kişisi olması gerekir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, … Okumaya devam et

Avukat, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU

Dava, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takibe karşı takibin iptali talebine ilişkindir. Takip, asıl kredi borçlusu ve ipotekli taşınmaz maliki olan şikayetçi şirket aleyhine başlatılmıştır. İpotek akit tablolarının incelenmesinde; ipoteğin “fekki bildirilinceye kadar hüküm ifade etmek üzere süresiz olarak” kurulduğu … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın