Etiket arşivi: TAŞINMAZ

ÖNALIM HAKKI SEBEBİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL

Dava, önalım hakkı sebebiyle tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Keşif sonucu alınan fenni bilirkişi raporu ve krokisine göre davaya konu taşınmazda bir kısım fiili taksimlerin bulunduğu ve davalının kullanımında olan kısmın “G” harfi ile gösterildiği anlaşılmaktadır. Ancak davacının kullandığı … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Medeni Hukuk kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

APU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ

Dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere göre, davacı ile davalının evli oldukları, davacı tarafından açılan boşanma davasının derdest olduğu, dava konusu taşınmazların tarafların aile konutu olmadığı, aracında menkul niteliğinde bir mal olduğu, ıslah dilekçesi esas … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TİCARİ İŞ

Davalı taraf tacir olup, davanın sebebini oluşturan taşınmaz da davalının ticari faaliyetinde kullanmak üzere kiralanmıştır. Davalı tacir olduğundan sözleşme ile faiz oranı serbestçe kararlaştırılabilir. Bu sebeple taraflarca serbest irade ile kararlaştırılmış faiz oranı üzerinden faizin hesaplanması gerekirken yazılı şekilde karar … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL

Dava, kişisel hakka dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 3. maddesinde ise bu kanunla düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiillerin ticari işlerden olduğu öngörülmüştür. Somut olayda; dava taraflar arasındaki uyuşmazlık Anonim … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İPOTEĞİN FEKKİ VE ALACAK DAVASI

Dava, bankanın fazla tahsilat yaptığı ileri sürülerek, banka lehine tesis edilen ipoteğin fekki ile fazla tahsil edilen meblağın davalıdan tahsili talebine ilişkindir. İpoteğe konu taşınmaz davacının annesi adına kayıtlı iken vefatı üzerine davacı ve diğer mirasçısına intikal etmiş, dava açılmadan … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın