Etiket arşivi: teminat

ALACAK DAVASI

Dava, 6102 Sayılı TTK.nın 157/1 maddesinden kaynaklanan şirket birleşmesi nedeniyle, birleşen şirketin alacaklısının alacağının ödenmesi veya teminat altına alınmasına ilişkindir. Alacaklının alacağını birleşmenin hukuki geçerlilik kazandığı andan itibaren devreden şirket tescille birlikte infisah edeceği için bir teminat göstermekle yükümlü olan … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

BONOYA DAYALI İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ

Dava, bonoya dayalı ihtiyati haciz kararına itiraza dair olup; mahkemece, yapılan yetki itirazının kabulüne, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.Ancak, keşidecinin mernis adresi “İ… Mah. M… Sok. No: … Küçükçekmece- İstanbul” olup, 6102 S.K. 4. M. uyarınca ticari nitelikteki bu … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

HESABA KONULAN BLOKENİN KALDIRILMASI İSTEMİ

  Dava, hesaba konulan blokenin kaldırılması istemine ilişkindir. Her ne kadar mahkemece, kredi sözleşmesindeki kefil aleyhine düzenlemelerin 6098 sayılı TBK’nın 21. maddesi kapsamında yazılmamış sayılacağı belirtilerek yazılı şekilde karar verilmiş ise de, kredi sözleşmesinin 06.02.2006 tarihli olması nedeniyle uyuşmazlığa 6098 sayılı … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Genel, Hukuk, İş Davası kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2013/3704 K. 2013/8884 T. 12.3.2013 • TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Senet Arkasındaki Kayıt Bononun Anılan Aracın % 10 Hissesinin Teminatı Olarak Verildiğini Göstermekte Olup Kayıtsız Şartsız Bir Borç İkrarı İçermediğinden Takibin İptaline Karar Verilmesi … Okumaya devam et

Şirketler Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KASKO SİGORTASINA DAYALI TAZMİNAT

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2011/4255 K. 2011/12152 T. 12.12.2011 • KASKO SİGORTASINA DAYALI TAZMİNAT (Hasarın Teminat Dışı Olduğunu İspat Külfeti Sigorta Şirketine Ait Olduğu – Aracın Sigortacının Bilgisi Dışında Kiralık Olarak Kullanılmasının Teminat Dışı Bırakılmadığı Rizikoyu Arrtıran Bir … Okumaya devam et

Şirketler Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın