Etiket arşivi: temyiz

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI

Dava, kambiyo senetlerine mahsus icra takibinin iptali talebine ilişkindir.Bononun kombiyo vasfı için imzanın borç altına girenin el yazısıyla atılması gerekir.Ancak, keşideci-borçlunun imzalarının kaşe imzalar olduğu anlaşılmaktadır.Senette yer alan kaşe imzanın borçlunun elinden çıkmış ıslak imza olmaması nedeniyle, imza unsurunu içermeyen … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Genel, Hukuk kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

DOLANDIRICILIK SUÇU

Dolandıcılık ve Resmi belgede sahtecilik suçlarından sanıklar hakkındaki yargılamada, Her iki sanık hakkında “dolandırıcılık” suçundan ve diğer sanık hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; sanıklar hakkında dolandırıcılık suçundan hükmolunan hapis cezasının takdiren asgari hadden tayin … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İTİRAZIN İPTALİ

Dava, zamanaşımına uğramış bonoya dayalı olarak girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali istemine dair olup, zamanaşımına uğramış bono ile ilgili TTK hükümlerinin tartışılması ve değerlendirilmesi gerektiğinden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca uyuşmazlığın çözümünde görevli mahkeme Asliye Ticaret … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

BANKA HESABINA KONAN BLOKE NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

Dava, davacının banka hesabına konan blokeden dolayı manevi tazminat istemidir. Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmaması ile sözleşme tarihi dikkate alındığında 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren TBK’nın 20 ve devamı maddelerinde … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İŞ BEDELİNİN İADESİ

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:       T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2014/200 2014/5334 22.9.2014   KARAR : Dava, sözleşmenin … Okumaya devam et

Avukat, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın