Etiket arşivi: TESPİT

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ İSTEMİ

  Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin iptali istemine ilişkindir. Her ne kadar 6502 sayılı Yasa’nın 3/l bendi ile tüketici işlemi kapsamına eser sözleşmeleri alınmışsa da, somut olayda olduğu gibi davacının murisinin de aralarında bulunduğu arsa sahiplerinin arsalarına karşılık alacağı … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Dava, haksız eylem nedeni ile uğranılan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir.Davacı, komşu çeltik ekili tarlanın su kanallarının suyu tahliye etmemesi nedeniyle kendi bahçesinin zarar gördüğünü iddia etmiştir.Davacının zararının belirlenmesi için tespit isteminde bulunduğu, … değişik iş sayılı dosyasında görüşüne başvurulan … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku, Ticari Dava, Tüketici Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

HASAR BEDELİNİN TAZMİNİ İSTEMİ

Dava, trafik kazası sebebiyle davacıya ait tesiste oluşan hasar bedelinin tazmini istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta, davaya konu istem davalı sigorta şirketi yönünden zorunlu mali sorumluluk sigortası sözleşmesine dayanmaktadır. O halde; yasal düzenlemeler karşısında uyuşmazlık ticari dava niteliğinde olup, çözümü Asliye … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI

Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine talebine ilişkindir.Eldeki dava, 6102 sayılı TTK’nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden sonra açılmıştır.Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan davalar ticari davalar arasında bulunmadığından davaya bakma görevi Asliye Hukuk Mahkemesine aittir.Görev, dava şartı … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

LİMİTED ŞİRKETİN İHYASI İSTEMİ

Dava, limited şirketin ihyasına karar verilmesi istemine ilişkindir. Yeniden ticaret siciline tescili istenen limited şirketin sicilden terkin edilerek tüzel kişiliğinin sona erdiği hususu uyuşmazlık konusu değildir. Terkin edilen şirketin yeniden tüzel kişilik kazanması için, yasal hasım konumundaki ticaret sicil memuru … Okumaya devam et

Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın