Etiket arşivi: ticari dava

ALACAK DAVASI

 Dava, davalı şirkette genel müdür olarak çalışılan dönem içinde tahakkuk eden alacağın tahsili istemine ilişkindir. Anonim şirket ile şirketi temsile yetkili murahhas üye veya müdürler arasındaki ilişki 6102 sayılı TTK’nın 365 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Yine TTK’nın 4. maddesinde bu … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Dava, maddi tazminat istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık ticari nitelikteki taşınmaz satışına dair olup, TTK 4. maddesi hükümleri çerçevesinde ticaret mahkemesinin davaya bakmakla görevli olduğu ve dava tarihi itibariyle ticaret mahkemeleri ile diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişkinin görev ilişkisi olup, … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, İş Davası, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TİCARİ DEFTERLERİN DELİL NİTELİĞİ VE FATURAYA İTİRAZ

Dava, taraflar arasındaki garantili oda hizmet sözleşmesinden kaynaklanan ve faturaya dayalı alacağının tahsili için başlatılan takibe vaki kısmi itirazın iptali istemine ilişkindir. Somut olayda, faturanın davalı tarafa usulüne uygun tebliğ edildiğini kanıtlama yükümlülüğü davacı tarafta olup, davacının bu hususu kanıtlaması … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI

  Dava, aile konutu hukuksal nedenine dayalı ipoteğin kaldırılması istemine ilişkindir.Uyuşmazlık, dava konusu taşınmazın ipoteğin tesis edildiği Tarih itibariyle aile konutu olup olmadığı noktasındadır. Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Kat Mülkiyeti Davası, Kira Davası, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLI TAZMİNATIN BİNA MALİKİ VE SİGORTA ŞİRKETİNDEN RÜCUEN TAHSİLİ

   Dava, yangın abonman ve makine kırılması sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminatın bina maliki şirketten ve sigorta şirketinden rücuen istemine ilişkindir. Sigortalı ve davalı bina maliki tacirdir,dava konusu tarafların ticari işletmesini ilgilendirmektedir. Davalılardan Sigorta Şirketi de sigorta hukukundan kaynaklanan sorumluluğu nedeniyle … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın