Kategori arşivi: Gayrimenkul Davaları

TELLALLIK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ

Yerel mahkemece, sözleşmede belirtilen ilkeler çerçevesinde inceleme yapılarak sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken, sırf yer göstermeye dayalı ücret talep edilemeyeceği gerekçesi ile karar verilmesi doğru olmamıştır. Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Gayrimenkul Davaları, Gayrimenkul Davası, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KİRA PARASININ TESPİTİ

KİRA PARASININ TESPİTİ Dava, kira parasının tespiti istemine ilişkindir. Yeni kira yılında kiranın artırılacağı tehdidi altında olan kiracı akdi devam ettirip ettirmeme konusunda düşünerek bir karar verecektir. Yine taraflar arasındaki kira sözleşmesinin özel şartlar bölümünde kira parasının her yıl belirli … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Gayrimenkul Davaları, Gayrimenkul Davası, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Kira Davası, Tahliye Davası, Tespit Davası kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

MURİS MUVAAZASI NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Somut olaya gelince; bir parsel bakımından hükme yeterli bir araştırma yapılmış değildir. Hâl böyle olunca, anılan taşınmazın tapu kaydı ve resmi aktinin getirtilmesi, muris tarafından davalıya satış suretiyle … Okumaya devam et

Aile Hukuku, Avukat, Gayrimenkul Davaları, Gayrimenkul Davası, Genel, Hukuk, Miras Davası kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ORMAN NİTELİĞİNİ YİTİRMİŞ TAŞINMAZ

Çekişmeli taşınmazın 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini yitirdiği ve 2/B madde koşullarını taşıyan yerlerden olduğu anlaşıldığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi gerekir. T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2015/2317 K. 2015/12671 T. 16.12.2015 6831/m.2/B 3402/m. … Okumaya devam et

Avukat, Gayrimenkul Davaları, Gayrimenkul Davası, Genel kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

Delil ikamesi için alınacak avans ile dava şartı olan gider avansının birbirinden ayrılması zorunlu olup, bilirkişi raporu ve keşif gideri gibi delil ikamesine yönelik giderlerin gider avansı içinde değerlendirilmesi olanağı bulunmadığından, gerekli masrafların yatırılmaması halinde keşif delilinden vazgeçildiği kabul edilmelidir. … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Gayrimenkul Davaları, Genel kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın