Kategori arşivi: Şirketler Hukuku

LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR TAAHHÜDÜ ANLAŞMASINA DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ

Asıl dava, limited şirket hisse devir taahhüdü anlaşmasına dayalı alacağın tahsili amacıyla girişilen icra takibine itirazın iptali istemine karar verilmiştir. Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞIN TEMLİKİ

ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞIN TEMLİKİ   Dava, eser sözleşmesinden doğan alacağın temliki nedeniyle alacak istemine ilişkindir. Davacı temlik alan ile davalılardan birinin ticari şirket olduğu, her iki taraf arasındaki uyuşmazlığın ticari işletmelerinden kaynaklandığı bu durumda davaya bakmaya görevli mahkemenin ticaret mahkemesi olduğu, diğer … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, İş Davaları, iş hukuku, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARI İPTALİ DAVASI

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARI İPTALİ DAVASI Dava, anonim şirketin genel kurul toplantısında alınan kararlarının yoklukla malul oldukları iddiasına dayalı iptali istemine ilişkindir. Genel kurul kararı aleyhine iptal veya butlan davası açıldığı takdirde mahkeme, yönetim kurulu üyelerinin görüşünü aldıktan sonra, … Okumaya devam et

Avukat, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

HİSSE DEVİR İŞLEMİNİN MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE İPTALİ DAVASI

 HİSSE DEVİR İŞLEMİNİN MURİS      MUVAZAASI SEBEBİYLE İPTALİ           DAVASI Davacı, müteveffa eşine ait şirket hisselerinin davalılara devrine ilişkin işlemin, kendisini miras hissesinden mahrum bırakma amacıyla yapıldığını iddia ederek hisse devir işleminin iptalini talep ve … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA Dava, limited şirket ortaklığından çıkma veya şirketin feshi istemine ilişkindir. Mahkemece, yukarda açıklandığı gibi haklı sebeple şirketin feshine karar verilmiştir. Dava tarihinden sonra yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 573. maddesine göre limited şirketlerin tek ortaklı … Okumaya devam et

Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın