Kategori arşivi: Taşıma Hukuku

KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRAYA VEREN TARAFINDAN FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT

Sözleşmeye bağlılık ilkesi uyarınca taraflar akdettikleri sözleşmedeki hüküm ve koşullarla bağlı olup kural olarak akdin süresinden önce feshi mümkün değildir. Aksi durumda haklı bir neden olmaksızın sözleşmeyi fesheden tarafın giderim yükümlülüğü doğar. Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Kira Davası, Taşıma Hukuku, Tazminat Davası kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ

Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin şekil şartlarına uyulmaması nedeniyle geçersiz olduğu iddiasıyla ve alacağın tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir. Bir hukukî işlemin veya fiilin TTK’nın kapsamında kaldığının kabul edilmesi için kanunun amacı içerisinde bir ticari … Okumaya devam et

Hukuk, Taşıma Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

İHTİYATİ HACZE İTİRAZ

  Somut olayda, ihtiyati haciz talebinde bulunan tarafından gemi kiralama sözleşmesi ibraz edilerek ihtiyati haciz talebinde bulunulduğuna göre, 6102 sayılı yeni TTK’nın “Deniz Ticareti Sözleşmeleri” başlıklı 1119 vd. maddelerinde bu tür sözleşmeler düzenlenmiş olup uyuşmazlığın çözümünde anılan madde hükümlerinin de … Okumaya devam et

Avukat, Deniz Hukuku, Hukuk, Taşıma Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA KONUT DEVRİ

  Davacı, kentsel dönüşüm kapsamında evini konut karşılığında davalıya devrettiğini, bina ve müştemilatla ağaç bedeli için eksik ödeme yapıldığını, birim fiyatların yanlış uygulandığı gibi yapı sınıfının da yanlış belirlendiğini ileri sürerek şimdilik 1.000 TL’nin tahsilini istemiştir. Davacı alacağı 1.8422,86 TL … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Gayrimenkul Davası, Genel, Kira Davası, Proje ve Finansman Danışmanlığı, Taşıma Hukuku, Tazminat Davası, Tüketici Hukuku, Vergi Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KİRALANANIN KULLANIM AMACI

  Dava, itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlemler ve fiiller ticari işlerdendir. İki veya daha fazla kişi, içlerinden yalnız biri veya hepsi için ticari niteliğe haiz bir iş dolayısıyla diğer bir kimseye karşı birlikte … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Ceza Davası, Gayrimenkul Davaları, Gayrimenkul Davası, Hukuk, İş Davası, Proje ve Finansman Danışmanlığı, Taşıma Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari Dava, Vergi Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın