Kategori arşivi: Tespit Davası

KOOPERATİF AİDAT VE DİĞER ALACAKLARI

kooperatif genel kurullarında kararlaştırılan faiz oranı, anapara faizi olmayıp,temerrüt faizine ilişkindir. Kooperatif ile üyesi arasında ticari ilişki bulunmadığından yasal oranda temerrüt faizi uygulanmalıdır. Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku, Tespit Davası kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ

Mahkemece öncelikle mirasbırakana ait veraset belgesi veya tüm mirasçılarını gösterir nüfus aile kayıt tablosunun temin edilmesi, mirasbırakanın başka mal varlığının olup olmadığının ve tüm mirasçılarına intikal eden taşınır taşınmaz mallar ve hakların araştırılması, tapu kayıtları ve özellikle resmi akitlerin merciinden getirtilmesi, toplanan ve toplanacak delillerin birlikte değerlendirilmesi, ondan sonra bir karar verilmesi gerekir. Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Kadastro Davası, Miras Davası, Tespit Davası kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TAHLİYE VE KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ

Davacının talep ettiği kira miktarına göre davacı kira bedelini yazılı belge ile kanıtlamak zorundadır. Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Kira Davası, Tespit Davası kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KİRA PARASININ TESPİTİ

KİRA PARASININ TESPİTİ Dava, kira parasının tespiti istemine ilişkindir. Yeni kira yılında kiranın artırılacağı tehdidi altında olan kiracı akdi devam ettirip ettirmeme konusunda düşünerek bir karar verecektir. Yine taraflar arasındaki kira sözleşmesinin özel şartlar bölümünde kira parasının her yıl belirli … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Gayrimenkul Davaları, Gayrimenkul Davası, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Kira Davası, Tahliye Davası, Tespit Davası kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL

Dava, kişisel hakka dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 3. maddesinde ise bu kanunla düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiillerin ticari işlerden olduğu öngörülmüştür. Somut olayda; dava taraflar arasındaki uyuşmazlık Anonim … Okumaya devam et

Genel, Hukuk, Tespit Davası, Ticaret Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın