Kategori arşivi: Tüketici Hukuku

ŞİRKETİN ZARARA UĞRATILDIĞINDAN BAHİSLE TAZMİNAT TALEBİ

Dava, şirketin muvazalı işlemler sonucu zarara uğratıldığından bahisle tazminat talebine ilişkindir.Mahkemece, 02.04.2003 tarihinde kurulduğu anlaşılan …’nin ortakları tarafından taahhüt edilen sermayenin şirket ortakları tarafından ödenmediği halde ödenmiş gibi gösterildiği, bu tutardaki sermaye payı kadar şirketin zarara uğratıldığının anlaşıldığı, dava dışı … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava, Tüketici Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Dava, haksız eylem nedeni ile uğranılan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir.Davacı, komşu çeltik ekili tarlanın su kanallarının suyu tahliye etmemesi nedeniyle kendi bahçesinin zarar gördüğünü iddia etmiştir.Davacının zararının belirlenmesi için tespit isteminde bulunduğu, … değişik iş sayılı dosyasında görüşüne başvurulan … Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku, Ticari Dava, Tüketici Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

AYIPLI MALIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ

Dava, ayıplı malın yenisiyle değiştirilmesi talebine ilişkindir. Tüketici, satın aldığı malın veya hizmetin ayıplı olması halinde bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi veya ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Tüketici onarım hakkını … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Tüketici Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

KREDİ NEDENİYLE HAKSIZ TAHSİL EDİLEN MEBLAĞIN İSTİRDATI İSTEMİ

Dava, taraflar arasında akdedilen gayri nakdi kredi sözleşmesi uyarınca davacıya kullandırıldığı iddia edilen kredi nedeniyle haksız tahsil edilen meblağın istirdatı istemine ilişkindir. dava tüketici mahkemesinde görülüp sonuçlanmış ise de mahkemenin kabulünde olduğu üzere ihtilaf konusu alacak ticari krediden kaynaklıdır. Davada … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava, Tüketici Hukuku kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ

Dava, taraflar arasında imzalanan sözleşmeden kaynaklanan alacağın tahsili amacıyla yapılan ilamsız icra takibine yönelik itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece yukarıda yazılan gerekçeyle davanın reddine karar verilmiştir. Tarafların ortağı bulunduğu dava dışı Limited Şirketi iki ortaklı olup, davanın tarafları olan ortaklar … Okumaya devam et

Avukat, Ticari Dava, Tüketici Hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın