MENFİ TESPİT DAVASI

tazminat_davasi_mahkeme_hukuk_mklT.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/885

K. 2013/4153

T. 5.3.2013

• MENFİ TESPİT DAVASI ( Dava Konusu Çek ve Bononun da Konu Edildiği Ağır Ceza Mahkemesi’nde Açılan Ceza Davasının Devam Ettiği Dosya İçeriğinden Anlaşıldığı – Mahkemece Ceza Davasında Verilecek Maddi Vakıayı Saptayan Bir Kararın Hukuk Hakimini de Bağlayacağı )

ÇEK İPTALİ DAVASI ( Menfi Tespit Davası – Dava Konusu Çek ve Bononun da Konu Edildiği Ağır Ceza Mahkemesi’nde Açılan Ceza Davasının Devam Ettiği/Mahkemece Ceza Davasında Verilecek Maddi Vakıayı Saptayan Bir Kararın Hukuk Hakimini de Bağlayacağı )

• CEZA MAHKEMESİ KARARI ( Mahkemece Ceza Davasında Verilecek Maddi Vakıayı Saptayan Bir Kararın Hukuk Hakimini de Bağlayacağı Gözetilerek Ceza Davasının Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )

2004/m.72

ÖZET : Dava, bir adet çek ve bir adet bonoya dayalı menfi tespit istemine ilişkindir. Dava konusu çek ve bononun da konu edildiği İzmir 10.Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan ceza davasının devam ettiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece ceza davasında verilecek maddi vakıayı saptayan bir kararın hukuk hakimini de bağlayacağı gözetilerek ceza davasının sonucunun beklenmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit-çek iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ nde yargılamaları devam eden davadışı şahıslar tarafından müvekkiline silah zoruyla ve cebren Fethiye 1. İcra Müdürlüğü’ nün 2006/2487 sayılı ve Fethiye 1. İcra Müdürlüğü’ nün 2006/2486 sayılı icra dosyalarındaki takiplere konu olan 22.03.2006 keşide tarihli 10.000-TL bedelli çek ile 29.01.2006 vade tarihli 3.450-TL bedelli bononun imzalatıldığını, sözkonusu senetlerde alacaklı görünen davalı ile müvekkili arasında çek ve bono düzenlenmesini gerektiren hiçbir ilişki olmadığını, müvekkilinin davalıyı tanımadığını belirterek, cebir ve şiddet yoluyla keşide edilen takiplere konu çek ve bononun iptaline, müvekkilinin bu çek ve bono sebebiyle davalıya borçlu olmadığının tespitine, haksız ve kötüniyetle açılan icra takibi nedeniyle %40 kötüniyet tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ve vekiline usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen, davaya cevap verilmediği gibi duruşmalara da katılmadıkları anlaşılmıştır.

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, davacının takip konusu çeki İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ nde yargılaması devam eden davadışı şahısların yönlendirmesi sonucunda baskı altında imzaladığı, davalı ile aralarında senet düzenlenmesini gerektirecek ticari ya da nakdi alışverişin bulunmadığı belirtilerek, davanın kabulüne, davacının dava konusu çek ve bonodan dolayı borçlu olmadığının tespitine, çek ve bononuniptaline, %40 kötüniyet tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, bir adet çek ve bir adet bonoya dayalı menfi tespit istemine ilişkindir. Dava konusu çek ve bononun da konu edildiği İzmir 10.Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan ceza davasının devam ettiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece ceza davasında verilecek maddi vakıayı saptayan bir kararın hukuk hakimini de bağlayacağı gözetilerek ceza davasının sonucunun beklenmesi gerekirken bu yön gözetilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 05.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bu yazı Şirketler Hukuku kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.